Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8718 | รายที่ 8722 | รายที่ 8725 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8722 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานโกบอลเฮ้า ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง เพื่อนร่วมงาน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 ตุลาคม 2564 09.00 น.-19.00 น. เดินทางไปทำงานพร้อมกับภรรยา รับประทานอาหารที่โรงอาหาร
13 ตุลาคม 2564 09.00 น.-13.00 น. 13.00 น.-18.00 น. เดินทางไปทำงานพร้อมกับภรรยา รับประทานอาหารที่โรงอาหาร ไปบ้านย่าที่บ้านเชียงเครือ
14 -16 ตุลาคม 2564 09.00 น.-19.00 น. เดินทางไปทำงานพร้อมกับภรรยา รับประทานอาหารที่โรงอาหาร
17 ตุลาคม 2564 09.00 น.-19.00 น. เดินทางไปทำงานพร้อมกับภรรยา รับประทานอาหารที่โรงอาหาร
18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดทำงานพักอยู่บ้าน
19 -20 ตุลาคม 2564 09.00 น.-19.00 น. เดินทางไปทำงานพร้อมกับสามี รับประทานอาหารที่โรงอาหาร
21 ตุลาคม 2564 12.00น.-13.00 น. 13.00 น.-15.00 น. ไปฉีดวัคซีน แวะขอใบรับรองแพทย์ ที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกาฬสินธุ์
22 ตุลาคม 2564 12.00น.-13.00 น. หยุดงาน แฟนมีอาการไข้พาภรรยา ไปโรงพยาบาลไปเอาใบรับรองแพทย์ ไข้สูง 37.5 สังเกตอาการ 17.00-20.00 น.
23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดทำงานพักอยู่บ้าน
24 ตุลาคม 2564 09.00 น.-19.00 น. เดินทางไปทำงานพร้อมกับภรรยา รับประทานอาหารที่โรงอาหาร
25 ตุลาคม 2564 08.00 น.-12.00 น. เดินทางไปตรวจ RT-PCR ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ เดินทางกลับไปกักตัว แวะเติมน้ำมันที่ ปั้มน้ำมัน PT หน้าโรงแรมริมปาว
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น