Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8725 | รายที่ 8726 | รายที่ 8727 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8726 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 15 ตำบล- อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานบริษัท โกลบอลต์เฮาส์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง ทำงานร่วมกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน เดินทางไปถึงจังหวัดเลย เข้าที่พัก ณ บ้านแก่งรีสอร์ท ต.เชียงคาน
14 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน เดินทางกลับจาก จ.เลย พักอาศัยที่บ้าน หมู่15 ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ พักอยู่กับภรรยา 2 คน
15 ต.ค.2564 08.00 – 17.30 น.
17.30- 08.00 น.
ทำงานที่แผนกเครื่องครัว บ.โกลบอลต์เฮาส์ สาขากาฬสินธุ์
- เดินทางกลับบ้าน พักอาศัยที่บ้าน ม.15 ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ บ้านที่อาศัยกับภรรยา 2 คน
16 ต.ค.2564 08.00 – 17.30 น.
17.30- 08.00 น.
ทำงานที่แผนกเครื่องครัว บ.โกลบอลต์เฮาส์ สาขากาฬสินธุ์
- เดินทางกลับบ้าน พักอาศัยที่บ้าน ม.15 ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ อาศัยกับภรรยา 2 คน
17-24 ต.ค.2564 08.00 – 17.30 น.
17.30- 08.00 น.
- ทำงานที่แผนกเครื่องครัว บ.โกลบอลต์เฮาส์ สาขากาฬสินธุ์
- เดินทางกลับบ้าน พักอาศัยที่บ้าน ม.15 ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ อาศัยกับภรรยา 2 คน
25 ต.ค.2564 08.00 – 12.30 น. ไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.กาฬสินธุ์
26 ต.ค.2564 09.30 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น