Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8726 | รายที่ 8727 | รายที่ 8728 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8727 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานโกบอลเฮ้า ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 ตุลาคม 2564 10.00 น.-19.30 น. เดินทางไปทำงานด้วยรถกระบะพร้อมกับแฟน รับประทานอาหารที่โรงอาหาร
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดทำงานพักอยู่บ้าน
14-19 ตุลาคม 2564 10.00 น.-19.30 น. เดินทางไปทำงานด้วยรถกระบะพร้อมกับแฟน รับประทานอาหารที่โรงอาหาร
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดทำงานพักอยู่บ้าน
21-22 ตุลาคม 2564 10.00 น.-19.30 น. เดินทางไปทำงานด้วยรถกระบะพร้อมกับแฟน รับประทานอาหารที่โรงอาหาร
23 ตุลาคม 2564 10.00 น.-19.30 น. เดินทางไปทำงานด้วยรถกระบะพร้อมกับแฟน รับประทานอาหารที่โรงอาหาร มีอาการเจ็บคอ มีน้ำมูก
24 ตุลาคม 2564 10.00 น.-19.30 น. เดินทางไปทำงานด้วยรถกระบะพร้อมกับแฟน รับประทานอาหารที่โรงอาหาร
25 ตุลาคม 2564 10.00 น. 11.00 น. ไปซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจเองพบผลบวก ไปตรวจยืนยัน RT-PCR ที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ เสร็จแล้วกลับบ้าน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น