Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8727 | รายที่ 8728 | รายที่ 8730 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8728 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12-17 ตุลาคม 2564 08.30 – 17.30 น เดินทางไปทำงานที่แผนกป้องกันการสูญเสีย โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์
12-17 ตุลาคม 2564 17.30 น กลับบ้าน
18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน วันหยุดพักที่ห้องพัก
19 ตุลาคม 2564 08.30 – 17.30 น เดินทางไปทำงานที่แผนกป้องกันการสูญเสีย โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์
19 ตุลาคม 2564 17.30 น กลับบ้าน
20 ตุลาคม 2564 08.30 – 17.30 น เดินทางไปทำงานที่แผนกป้องกันการสูญเสีย โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์
20 ตุลาคม 2564 17.30 น กลับบ้าน
20 ตุลาคม 2564 18.00-20.30 น ไปรับประทานอาหารและดื่มสังสรรค์ ที่บ้านพี่ที่ทำงานด้วยกันในตำบลกาฬสินธุ์ (เพื่อนร่วมสังสรรค์ 7 คน )
21-23 ตุลาคม 2564 08.30 – 17.30 น เดินทางไปทำงานที่แผนกป้องกันการสูญเสีย โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์
21-23 ตุลาคม 2564 17.30 น กลับบ้าน
24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักที่ห้องพัก
25 ตุลาคม 2564 08.00 -12.00 น ไปขอรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
25 ตุลาคม 2564 12.00 น กลับบ้าน รอฟังผล
26 ตุลาคม 2564 09.30 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
26 ตุลาคม 2564 11.00 น เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น