Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8734 | รายที่ 8736 | รายที่ 8737 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8736 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานโกบอลเฮ้า ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง : สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12-14 ตุลาคม 2564 08.30 น.-17.00 น. เดินทางไปทำงาน รับประทานอาหารที่โรงอาหาร
15 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดทำงานพักอยู่บ้าน
16 -19 ตุลาคม 2564 08.30 น.-17.00 น. เดินทางไปทำงาน รับประทานอาหารที่โรงอาหาร
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดทำงานพักอยู่บ้าน ออกไปซื้อเครื่องดื่มที่ร้านขายของชำหน้าวัดบ้านบึงวิชัย
21 ตุลาคม 2564 08.30 น.-17.00 น. เดินทางไปทำงาน รับประทานอาหารที่โรงอาหาร
22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน 14.00 น. หยุดทำงานพักอยู่บ้าน ไปเซเว่นบ้านหนองสอ
23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ลางานหยุดอยู่บ้าน ไถนา
24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ลางานหยุดอยู่บ้าน
25 ตุลาคม 2564 08.30 น.-15.00 น. 15.00 น. ไปส่งของที่อำเภอห้วยเม็ก บ้านหาดทรายมนต์ ไปกับเพื่อนร่วมงาน 1 คน ตรวจ ATK+ RT-PCR ที่ Global house โดยทีม SRRT เมืองกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น