Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8736 | รายที่ 8737 | รายที่ 8740 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8737 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดศีรษะ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12-20 ตุลาคม 2564 08.30 – 17.30 น เดินทางไปทำงานที่แผนกเฟอร์นิเจอร์ โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์
12-20 ตุลาคม 2564 17.30 น กลับบ้าน
21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน วันหยุดพักที่ห้องพัก
22-24 ตุลาคม 2564 08.30 – 17.30 น เดินทางไปทำงานที่แผนกเฟอร์นิเจอร์ โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์
22-24 ตุลาคม 2564 17.30 น กลับบ้าน
25 ตุลาคม 2564 08.00 -12.00 น ไปขอรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
25 ตุลาคม 2564 12.00 น กลับบ้าน รอฟังผล
26 ตุลาคม 2564 09.30 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
26 ตุลาคม 2564 11.00 น เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น