Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8740 | รายที่ 8747 | รายที่ 8750 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8747 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 17 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบล- อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัวผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 ตุลาคม 2564 8.00-17.00น. หยุดงาน ไปหาแม่ที่หอพักพงษกร3
13 ตุลาคม 2564 8.00-17.00น. 22:00 น. อยู่หอพักพงษกร3 ไปทำงาน
14 ตุลาคม 2564 07:20 น. 15:00-16:00 น. เลิกงานกลับบ้านนอนพัก เริ่มมีอาการไข้ หนาว
15 ตุลาคม 2564 12.00 น. 13:30 น. ไปหาหมอที่คลีนิคหมอถนอมศิลป์ หมอแจ้งเป้นไข้หวัดธรรมดา ได้ฉีดยา กลับมาถึงบ้าน นอนพัก
16 ตุลาคม 2564 9:00-17:00 น. 22:00 น. อาการดีขึ้น หายไข้ ไปอยู่หอพักพงษกร3 ไปทำงาน
17 ตุลาคม 2564 7:00 น. 22.00 น. 01:30 น. เลิกงานกลับบ้านนอน ไปทำงาน ลากลับบ้าน มีอาการไข้
18 ตุลาคม 2564 10:00 น. ไปหาหมอคลีนิคเกรียงศักดิ์ หมอแจ้ง เป้นไข้หวัด ฉีดยา รับยา กลับบ้าน ไปกลับยาย
19 ตุลาคม 2564 8.00-12.00 น. ได้ไปตรวจโควิดที่รพ.ดอนจาน
20-24 ตุลาคม 2564 8.00-17.00น. กักตัวที่บ้าน
25 ตุลาคม 2564 8.00-17.00น. ตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
26 ตุลาคม 2564 8.00-17.00น. โรงพยาบาลแจ้งผลเป็นบวก พบเชื้อโรคไวรัสโคโรนา(โควิด19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น