Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8747 | รายที่ 8750 | รายที่ 8754 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8750 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 23 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12-13 ตุลาคม 2564 08.30 – 17.30 น เดินทางไปทำงานที่แผนกตรวจบิล โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์
12-13 ตุลาคม 2564 17.30 น กลับบ้าน
14 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน วันหยุดพักที่ห้องพัก
15-20 ตุลาคม 2564 08.30 – 17.30 น เดินทางไปทำงานที่แผนกตรวจบิล โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์
15-20 ตุลาคม 2564 17.30 น กลับบ้าน
21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน วันหยุดพักที่ห้องพัก
22-24 ตุลาคม 2564 08.30 – 17.30 น เดินทางไปทำงานที่แผนกตรวจบิล โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์
22-24 ตุลาคม 2564 17.30 น กลับบ้าน
25 ตุลาคม 2564 08.30 – 14.30 น เดินทางไปทำงานที่แผนกตรวจบิล โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์
25 ตุลาคม 2564 14.30 น รพ.กาฬสินธุ์ออกตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 เชิงรุก ที่โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์
25 ตุลาคม 2564 17.30 น กลับบ้าน
26 ตุลาคม 2564 09.30 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
26 ตุลาคม 2564 11.00 น เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น