Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8750 | รายที่ 8754 | รายที่ 8755 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8754 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 55 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13 - 19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ร่วมกับ ผู้ป่วยยืนยัน 8609
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid 19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ. ยางตลาด ผล INCONCLUSIVE
21 - 24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid 19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ. ยางตลาด
26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน รพ.ยางตลาด แจ้งผล ติดเชื้อ Covid 19 และเข้ารับการรักษา ที่ โรงพยาบาลยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น