Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8755 | รายที่ 8758 | รายที่ 8765 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8758 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดศีรษะ มีน้ำมูก มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ช่วง 14 วันที่ผ่านมามีประวัติทำงานในพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิด-19 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด สาขาเมืองกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21-23 ต.ค. 64 08.30 -17.30 น. - อาศัยอยู่กับครอบครัวทั้งหมด 6 คน รวมผู้ป่วย ทำงานที่ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ กับสามี ผู้ป่วยทำงานที่แผนกแคชเชียร์
23 ต.ค. 64 23.00 น. - เพื่อนโทรมาแจ้งว่า สามีเพื่อนมีผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) แนะนำให้เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19
24 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - เริ่มมีอาการป่วย
- ซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจที่บ้านกับสามี ผลเป็นบวก ทั้ง 2 คน
25 ต.ค. 64 ช่วงเช้า - เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด กับสามี
- เดินทางไปกักตัวที่บ้านดงบ่อ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
26 ต.ค. 64 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ทั้งตัวผู้ป่วยและสามี
- เข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น