Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8758 | รายที่ 8765 | รายที่ 8767 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8765 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ แผนกสี ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันที่ผ่านมามีประวัติทำงานในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาเมืองกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - หยุดงาน อยู่บ้าน ไปบ้านพ่อ มีป้ามาหา และหลานพาไปร้านถ่ายรูป ที่ตำบลยางตลาด
23 ต.ค. 64 08.30 – 17.30 น. - อาศัยอยู่กับครอบครัวทั้งหมด 7 คน รวมผู้ป่วย ทำงานแผนกสีที่ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มมีอาการป่วย
24 ต.ค. 64 ช่วงกลางวัน - ซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจ ผลเป็นบวก สามีไปรับ
25 ต.ค. 64 ช่วงเช้า - เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด กับสามี
26 ต.ค. 64 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ทั้งตัวผู้ป่วยและสามี
- เข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น