Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8767 | รายที่ 8772 | รายที่ 8778 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8772 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานของรัฐ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ช่วง 14 วันที่ผ่านมา ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ทำงานในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาเมืองกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22 ตุลาคม 2564 09.00 น. - ไปทำบุญที่วัดด่านพระอินทร์และวัดภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อนร่วมทางทั้งหมด 5 คน รวมผู้ป่วย (ภรรยา, ลูกสาว, เพื่อน, แฟนเพื่อน, ผู้ป่วย)
- รับประทานอาหารที่วัดภูมโนรมย์และร้านอาหารข้างทาง 1 ร้าน
- แฟนของเพื่อน (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา ยังไม่ทราบเลข CF ) มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ระหว่างนั่งในรถยนต์สวมหน้ากากอนามัยบ้างไม่สวมบ้าง
23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ไปรับประทานอาหารที่บ้านแม่ ร่วมรับประทานอาหารทั้งหมด 5 คน (พ่อ, แม่, ภรรยา, ลูกสาว, ผู้ป่วย) และมีผู้ร่วมอาศัยที่บ้านแม่อีก 3 คน คือน้องชาย น้องสะใภ้ และหลานสาว
- อยู่บ้าน (อาศัยร่วมกันทั้งหมด 3 คน คือภรรยาและลูกสาว)
24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน
- มีเพื่อนมาหาที่บ้าน นั่งพูดคุยกันและสูบบุหรี่มวนเดียวกัน
25 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - ผู้ป่วยเริ่มมีอาการปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด
26 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น