Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8772 | รายที่ 8778 | รายที่ 8782 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8778 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ แผนก PVC ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันที่ผ่านมามีประวัติทำงานในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาเมืองกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21-23 ตุลาคม 2564 08.30 – 17.30 - อาศัยอยู่กับครอบครัวทั้งหมด 4 คน รวมผู้ป่วย
- ทำงานที่แผนก PVC โกลบอลเฮ้าส์ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์
22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เริ่มมีอาการป่วย
24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - หยุดงาน เนื่องจากได้รับข่าวว่าแม่ครัวที่บริษัท มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) - กักตัวที่บ้าน
25 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด ด้วยรถจักรยานยนต์
26 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น