Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8778 | รายที่ 8782 | รายที่ 8783 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8782 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันที่ผ่านมามีประวัติทำงานในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาเมืองกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-19 ตุลาคม 2564 08.30 - 17.30 น. - ทำงานที่บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ แผนกสี
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - หยุดงานอยู่บ้านทั้งวัน
21 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
21 ตุลาคม 2564 ช่วงเย็น - มีอาการไข้ ปวดศีรษะ
22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - หยุดงาน อยู่บ้านทั้งวัน เนื่องจากอาการไข้ยังไม่ดีขึ้น
23 ตุลาคม 2564 08.30 – 17.30 น. - ทำงานที่บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ แผนกสี
23 ตุลาคม 2564 ช่วงเย็น - ทราบว่าเพื่อนร่วมงานในแผนกติดเชื้อโควิด-19 กันเยอะ ผู้ป่วยจึงแยกกักตัว กินนอนในรถยนต์ส่วนตัว
24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - มากักตัวที่บ้านหนองกุง ตำบลหัวงัว กับเพื่อนอีก 2 คน
25 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาดด้วยวิธี RT-PCR
26 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น