Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8782 | รายที่ 8783 | รายที่ 8785 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8783 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ แผนกโครงสร้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันที่ผ่านมามีประวัติทำงานในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาเมืองกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18 -21 ตุลาคม 2564 08.30 - 17.30 น. - ทำงานที่บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ แผนกโครงสร้าง [เจอแฟนทุกวัน (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา ยังไม่ทราบเลข CF) ]
22 ตุลาคม 2564 09.00 น. - ไปทำบุญที่วัดด่านพระอินทร์และวัดภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อนร่วมทางทั้งหมด 5 คน รวมผู้ป่วย (แฟน, เพื่อน, ภรรยาเพื่อน, ลูกสาวเพื่อน, ผู้ป่วย)
- รับประทานอาหารที่วัดภูมโนรมย์และร้านอาหารข้างทาง 1 ร้าน
- แฟนของผู้ป่วย (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา ยังไม่ทราบเลข CF ) มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ระหว่างนั่งในรถยนต์สวมหน้ากากอนามัยบ้างไม่สวมบ้าง
22 ตุลาคม 2564 ช่วงเย็น พูดคุยกับคนในครอบครัว ไม่ได้รับประทานอาหารร่วมกัน
23 ตุลาคม 2564 10.00 น. - ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก
- ผู้ป่วยและแฟนไปหาหมอที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เดินทางโดยรถจักรยานยนต์คนละคัน ไปเจอกันที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ หมอวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัด ให้ยามากินแล้วกลับบ้าน
23 ตุลาคม 2564 ช่วงเย็น - ไปตลาดบ้านเสียว (ร้านขนมหวาน, ร้านหอยทอด, ร้านไส้กรอก)
24 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - ผู้ป่วยและแฟนยังอาการไม่ดีขึ้น จึงเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เดินทางโดยรถจักรยานยนต์คนละคัน ไปเจอกันที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ แต่ไม่ได้ตรวจเนื่องจากเป็นวันหยุดไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจให้จึงซื้อที่ตรวจมาตรวจเอง (Antigen test kit) ผลพบเชื้อโควิด-19 ทั้ง 2 คน
25 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาดด้วยวิธี RT-PCR
26 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น