Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8783 | รายที่ 8785 | รายที่ 8786 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8785 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 5 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ น้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน COVID-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17 ต.ค.64 17.00 น. – ไปซื้อของที่ดูโฮม จ.ขอนแก่น
17 ต.ค.64 20.30 น. – รับประทานอาหารที่ร้านข้าวต้มนิดหน่อย จ.กาฬสินธุ์
17 ต.ค.64 – เดินทางถึงบ้านพัก โรงพยาบาลร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
18 – 21 ต.ค.64 08.00น.-16.00น. – ไปเรียนที่โรงเรียนภัทรดล จ.ร้อยเอ็ด ตามปกติ
22 ต.ค.64 12.00น. – ญาติ (ผู้ป่วยยืนยันจังหวัดกาฬสินธุ์) เดินทางมารับที่ จ.กาฬสินธุ์
22 ต.ค.64 12.00 – 14.00 น. – เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวออกจาก จ.กาฬสินธุ์ ไปรับประทานอาหารที่ร้านกู่ทอง จ.มหาสารคาม (รับประทานอาหารร่วมกัน 5 คน)
22 ต.ค.64 14.00 – 15.00 น. – เดินทางไปส่งพ่อกับแม่ที่โตโยต้ากุดกว้าง ขอนแก่น (ไม่ได้ลงจากรถ)
22 ต.ค.64 15.00 – 17.00 น. – เดินทางกลับภูมิลำเนา ที่บ้านห้วยยางดง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
23 ต.ค.64 ตลอดวัน – เล่นกับเพื่อนๆที่บ้านห้วยยางดง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
23 ต.ค.64 – นอนกับตา ยาย(ผู้ป่วยยืนยันจังหวัดกาฬสินธุ์) ที่บ้านห้วยยางดง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
24 ต.ค.64 07.00 – 12.00 น. – เล่นกับเพื่อนๆที่บ้านห้วยยางดง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
24 ต.ค.64 12.00 – 16.00 น. – เดินทางไปที่บ้านหนองหวาย จ.มหาสารคาม พร้อมญาติ (ผู้ป่วยยืนยัน จ.กาฬสินธุ์)
24 ต.ค.64 16.00 – 20.30 น. – เดินทางกลับบ้านพัก อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมพ่อกับแม่
25 ต.ค.64 08.00 - 16.00 น. – ไปเรียนที่โรงเรียนภัทรดล จ.ร้อยเอ็ด
25 ต.ค.64 – เลิกเรียนกลับบ้านพัก โรงพยาบาลร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
26 ต.ค.64 08.00 – 15.30 น. - ไปเรียนที่โรงเรียนภัทรดล จ.ร้อยเอ็ด
26 ต.ค.64 15.30 น. - เริ่มมีอาการไข้ น้ำมูก หลังจากตื่นนอนที่โรงเรียน
26 ต.ค.64 - ญาติโทรแจ้งผลตรวจว่าพบเชื้อ COVID-19
26 ต.ค.64 16.00 น. - เข้ารับการตรวจ COVID-19 ที่ รพ.ร่องคำ ด้วยวิธี ATK ผล Positive
26 ต.ค.64 16.30 น. -เข้ารับการตรวจ COVID-19 ณ โรงพยาบาลร่องคำ เพื่อยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR
26 ต.ค.64 –Admit รอผลที่โรงพยาบาลร่องคำ
27 ตุลาคม 2564 09.00 น. – โรงพยาบาลร่องคำ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
27 ตุลาคม 2564 – เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลร่องคำ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น