Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8785 | รายที่ 8786 | รายที่ 8787 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8786 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดตามร่างกาย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ทำงานร่วมกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 - 15 ตุลาคม 2564 09.00 น – 19.00 น. -ทำงานที่แผนกเหล็ก ที่บริษัทวัสดุก่อสร้าง ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เลิกงานกลับบ้าน
16 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - หยุดงานพักผ่อนอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
17 - 20 ตุลาคม 2564 09.00 น – 19.00 น. - ทำงานที่แผนกประตูไม้อัด โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์
- หลังเลิกงานแวะซื้ออาหารที่ตลาด เทศบาลกาฬสินธุ์ (สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา )
21 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
14.00 น – 15.00 น.
- หยุดงานพักผ่อนอยู่บ้าน
- ไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งในตัวเมืองกาฬสินธุ์
22 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า 19.00 น. - ลางานพักผ่อนอยู่บ้าน มีไข้ ปวดตามร่างกาย
- เดินทางไปหาหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งในตัวเมืองกาฬสินธุ์ ตรวจเสร็จเดินทางกลับบ้าน
23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ลางานพักผ่อนอยู่บ้าน มีน้ำมูก แยกตัวไปนอนอยู่เถียงนาที่สวน
24 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - ที่ทำงานแจ้งให้หยุดงานและให้ไปตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 เนื่องจากมีพนักงานเป็นผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
25 ตุลาคม 2564 07.00 – 11.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ตรวจเสร็จเดินทางกลับบ้าน
26 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น