Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8786 | รายที่ 8787 | รายที่ 8788 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8787 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ทำงานร่วมกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 - 17 ตุลาคม 2564 09.30 น – 19.00 น. - ทำงานที่แผนกประตูไม้อัด ที่บริษัทวัสดุก่อสร้าง ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เลิกงานกลับบ้าน
18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดงานพักผ่อนอยู่บ้าน
19 - 21 ตุลาคม 2564 09.30 น – 19.00 น. - ทำงานที่แผนกประตูไม้อัด ที่บริษัทวัสดุก่อสร้าง ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เลิกงานกลับบ้าน
22 ตุลาคม 2564 09.30 น – 19.00 น.
19.00 – 20.00 น.
- ทำงานที่แผนกประตูไม้อัด ที่บริษัทวัสดุก่อสร้าง ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เริ่มมีอาการเจ็บคอ ปวดตามร่างกาย
- เลิกงานเลยแวะไปหาหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งในตัวเมืองกาฬสินธุ์ ตรวจเสร็จเดินทางกลับบ้าน
23 -24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ลางานพักผ่อนอยู่บ้านเนื่องจากมีอาการไข้ คัดจมูกมีน้ำมูก เจ็บคอ
25 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - ที่ทำงานแจ้งให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 เนื่องจากมีพนักงานเป็นผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
26 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 - รอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น