Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8787 | รายที่ 8788 | รายที่ 8789 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8788 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 61 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด - 19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 - 14 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้าน
15 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้าน ได้รับแจ้งจาก อสม. ว่าบ้านที่หลานสาว (ผู้ป่วยยืนยันรายที่8278) ชอบไปเล่นด้วย ตรวจพบเชื้อโควิด – 19
16 – 17 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้าน
18 ต.ค. 64 ช่วงเช้า ผู้ป่วยพร้อมครอบครัว เดินทางมา รพ.สต.หลุบ เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 จากทีม CDCU อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ตรวจเสร็จเดินทางกลับบ้าน
19 ต.ค. 64 ช่วงเช้า 15.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ ของหลานสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่8278) พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกรับตัวหลานสาวพร้อมกับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
20 – 21 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน รักษาตัวอยู่ที่ รพ.กาฬสินธุ์
22 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน รักษาตัวอยู่ที่ รพ.กาฬสินธุ์ รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ผลการตรวจ inconclusive
23 - 24 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน รักษาตัวอยู่ที่ รพ.กาฬสินธุ์
25 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน รักษาตัวอยู่ที่ รพ.กาฬสินธุ์ รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19
26 ต.ค. 64 ช่วงเช้า รักษาตัวอยู่ที่ รพ.กาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น