Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8788 | รายที่ 8789 | รายที่ 8791 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8789 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานบริษัทโกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ทำงานร่วมกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 - 14 ตุลาคม 2564 09.00 น – 19.00 น. - ทำงานที่แผนกประตูไม้อัด โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์
- เลิกงานกลับบ้าน
15 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดงานพักผ่อนอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
16 - 17 ตุลาคม 2564 09.00 น – 19.00 น.
19.00 น.- 19.30 น.
- ทำงานที่แผนกประตูไม้อัด โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์
- หลังเลิกงานแวะซื้ออาหารที่ตลาด เทศบาลกาฬสินธุ์ (สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา )
18-21 ตุลาคม 2564 09.00 น – 19.00 น.
19.00 น.- 19.30 น.
- ทำงานที่แผนกประตูไม้อัด โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์
- หลังเลิกงานแวะซื้ออาหารที่ตลาด เทศบาลกาฬสินธุ์ (สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ))
22 ตุลาคม 2564 ตลอดวัน - หยุดงานอยู่บ้าน
23 ตุลาคม 2564 08.30 น - 08.40 น.
09.00 น – 19.00 น.
- ซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน ( สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา )
- ทำงานที่แผนกประตูไม้อัด โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์
- เลิกงานกลับบ้าน
24 ตุลาคม 2564 08.10 น - 08.15 น. - ทำงานที่แผนกประตูไม้อัด โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์
- เลิกงานกลับบ้าน
25 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
- ผู้ป่วยพักที่บ้านเนื่องจากเป็นวันหยุดงาน
- ที่ทำงานแจ้งให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 เนื่องจากมีพนักงานเป็นผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2
26 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2 - รอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น