Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8791 | รายที่ 8792 | รายที่ 8793 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8792 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 54 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : เบาหวานและความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12-17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
18 ตุลาคม 2564 09.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่วัดอรุณดงบัง ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน (ผลตรวจปกติ)
20-24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
25 ตุลาคม 2564 09.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่วัดอรุณดงบัง ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
26 ตุลาคม 2564 08.00 น. รพ.ท่าคันโท แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
26 ตุลาคม 2564 09.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.ท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น