Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8792 | รายที่ 8793 | รายที่ 8794 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8793 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 14 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-20 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวัน กินข้าวร่วมกันกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8803
21 ต.ค.64 13.30 น. - เดินทางไปซื้อของที่ตลาดหนองริวหนัง สวมแมสตลอดเวลา
22-25 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่ได้ออกไปไหน กินข้าวร่วมกันกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8803 ทำอาหารกินเอง
24 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน เริ่มมีน้ำมูก
26 ต.ค. 64 09.30 น. - เดินทางมาตรวจหาเชื้อที่รพ.สต.บ้านห้วยยางดง โดยวิธี ATK ผลเป็นบวก (+)
26 ต.ค. 64 13.30 น. - เดินทางเข้าตรวจที่รพ.หนองกุงศรี แบบละเอียด(PCR) โดยรถยนต์ส่วนตัว
27 ต.ค. 64 09.00 น. - ทราบผลเป็นบวก (Detected)
27 ต.ค. 64 15.00 น. - เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.สนาม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น