Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8794 | รายที่ 8795 | รายที่ 8796 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8795 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 63 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 18 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
14 ต.ค. 64 13.00-14.00 น. -ไปขายขี้ยางที่ร้าน 3 พี่น้อง บ้านหนองกบใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
14 ต.ค. 64 14.30 น. -ไปหาเพื่อน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา แล้วเดินทางกลับบ้าน
15 ต.ค. 64 13.00 น. -ไปฉีดวัคซีนCovid-19 ที่ศาลากลางบ้าน ม.14 บ้านห้วยยางดง ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
16-17 ต.ค.64 08.30 -10.00 น. -ไปเกี่ยวหญ้าที่ริมทางให้วัวแล้วกลับบ้าน
18 ต.ค. 64 10.00 น. - เริ่มมีอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อ จมูกไม่ได้กลิ่น มีน้ำมูก
19-25 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -ไปเกี่ยวหญ้าที่ริมทางให้วัวแล้วกับบ้าน
26 ต.ค. 64 11.00 น. - เดินทางมาตรวจหาเชื้อที่รพ.สต.บ้านห้วยยางดง โดยวิธี ATK ผลเป็นบวก (+)
26 ต.ค. 64 13.30 น. - เดินทางเข้าตรวจที่รพ.หนองกุงศรี แบบละเอียด(PCR) โดยรถยนต์ส่วนตัว
27ต.ค. 64 10.00 น. - ทราบผลเป็นบวก (Detected)
27ต.ค. 64 13.00 น. - เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.หนองกงุศรี อำเภอหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น