Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8798 | รายที่ 8799 | รายที่ 8800 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8799 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 52 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 14 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
19 -20 ต.ค.64 08.00 -16.30 น. - ลงของเข้าร้านถูกและดี บ้านห้วยยางดง ต.โคกเครือ สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8806
21 ต.ค.64 13.00 น. - เดินทางไปแจกคูปองที่บ้านหนองกบ ม.12 ต.โคกเครือ กับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8803,8798
22 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
23 ต.ค.64 10.00-17.00 น. -เดินทางไปไร่เพื่อไปกู้มันกับสามี และมีเพื่อน 2 คน เดินทางไปด้วยกินข้าวร่วมกัน
24 ต.ค.64 19.30 น. - เริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกและปวดศีรษะ และเดินทางไปกู้มันที่ไร่เหมือนเดิม
25 ต.ค.64 09.30-17.00 น. - เดินทางไปไร่เพื่อไปกู้มันกับสามี และมีเพื่อน 2 คน เดินทางไปด้วย และได้กินข้าวร่วมกัน
26 ต.ค.64 14.00 น. - เดินทางมาตรวจหาเชื้อที่รพ.หนองกุงศรี โดยวิธี ATK ผลเป็นบวก (+) และแบบละเอียด(PCR) โดยรถยนต์ส่วนตัว
27 ต.ค.64 12.00 น. - ทราบผลเป็นบวก (Detected)
27 ต.ค.64 16.30 น. - เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.สนาม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น