Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8804 | รายที่ 8805 | รายที่ 8806 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8805 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12-19 ต.ค. 64 10.00 น. - 04.00 น. - ทำกิจกรรมกลุ่ม ที่ เถียงนา หมู่ 7 ต.ลำหนองแสน
12-19 ต.ค. 64 04.00 น - 09.30 น. -พักที่บ้านพัก
20-24 ต.ค. 64 10.00 น. - 04.00 น. - ทำกิจกรรมกลุ่ม ที่ เถียงนา หมู่ 7 ต.ลำหนองแสน (มีการสัมผัสพูดคุยกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8652,8653)
20-24 ต.ค. 64 04.00 น - 09.30 น. -พักที่บ้านพัก
25 ต.ค. 64 09.30 น. -พักที่บ้านพัก ทราบว่ามีเพื่อนในกลุ่มติดเชื้อโควิด 19 จึงขอเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19
26 ต.ค. 64 07.00 น. -เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ คลินิกเอกชน ผลพบเชื้อโควิด-19
26 ต.ค. 64 13.00 น. -เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ผลพบเชื้อโควิด-19
27 ต.ค. 64 08.30 – ปัจจุบัน -เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น