Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8809 | รายที่ 8810 | รายที่ 8811 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8810 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ช่วง 14 วันที่ผ่านมา ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ทำงานในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาเมืองกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23 ตุลาคม 2564 07.30 – 10.00 น. - เกี่ยวหญ้าให้วัว
23 ตุลาคม 2564 10.00 – 17.00 น. - เดินทางไปทำงานที่โรงงานนุ่น ยัดหมอน มีเพื่อนร่วมงานแผนกเดียวกัน 1 คน
24 ตุลาคม 2564 ช่วงเย็น - ได้รับข่าวจากลูกชายว่าพนักงานที่บริษัท มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
- กักตัวที่บ้าน
25 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - กักตัวที่บ้าน
26 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด
27 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น