Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8810 | รายที่ 8811 | รายที่ 8812 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8811 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 51 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับจ้างทาสีบ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : อาการไข้
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านลูกชายติดโควิดผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
6 - 16 ตุลาคม 2564 08.00-17.00 ทำงานทาสีบ้านที่จังหวัดสกลนครมีเพื่อนร่วมงาน 9 ราย พักห้องพักกับสามี 2 คน
17 ตุลาคม 2564 07.00-14.00 เดินทางจากสกลนคร ถึงบ้านต้อนม.6พร้อมผู้ป่วยยืนยัน(ลูกชาย) และสมาชิกอีก 4 คน
18 ตุลาคม 2564 07.30-17.00 รับจ้างดายหญ้า มีเพื่อนร่วมงาน 10 คน
19 ตุลาคม 2564 10.00-13.00 ร่วมทำบุญออกพรรษาที่วัดบ้านสว่างโพธิ์ชัย บ้านต้อน(ใส่Mask และเว้นระยะห่าง)
20 -25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักที่บ้าน บ้าน ม.6 ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
26 ตุลาคม 2564 09.00 เข้ารับการตรวจ RT-PCR ที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง และเดินทางกลับบ้านไม่ได้แวะที่ไหน
27 ตุลาคม 2564 08.00 ผลตรวจ PCR Positive เวลา ช่วงบ่ายเข้ารับการรักษาที่ รพ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น