Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8811 | รายที่ 8812 | รายที่ 8814 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8812 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 15 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ช่วง 14 วันที่ผ่านมา ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ทำงานในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาเมืองกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20-23 ตุลาคม 2564 ช่วงเย็น - อยู่บ้านเรียนออนไลน์
24 ตุลาคม 2564 ช่วงเย็น - ได้รับข่าวจากพ่อว่าพนักงานที่บริษัท มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
- กักตัวที่บ้าน
24-26 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - กักตัวอยู่บ้าน
26 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด
27 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น