Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8812 | รายที่ 8814 | รายที่ 8816 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8814 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 6 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยินยันติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
14 - 25ต.ค. 2564 ทั้งวัน -อยู่ที่บ้าน ม.2 กับตา ยาย ไม่ได้ออกไปไหน ตอนเย็นนอนกับพ่อและแม่ (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19) ทุกวัน
26 ตค.2564 08.30 – 12.30 น - เข้าตรวจยืนยัน PCR ที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกาฬสินธุ์
- บ่ายพักอยู่บ้าน
27 ต.ค. 64 ช่วงเช้า โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น