Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8814 | รายที่ 8816 | รายที่ 8817 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8816 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยินยันติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
14 – 20 ต.ค. 2564 07.30 -11.30.00 น.
12-31 – 13.00 น.
13.01 – 20.30 น
20.31- 23.00 น.
อยู่บ้าน ไปกินก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนร้านค้าในหมู่บ้าน อยู่บ้าน ไปเล่นเกมส์กับเพื่อนๆ 8 คนที่ร้านค้าในหมู่บ้าน(บ้านเพื่อน)
21 ต.ค. 2564 08.30 – 13.30 น
13.31 -14.45 น
14.46 – 20.00 น.
20.01- 23.00 น.
อยู่บ้าน ไปส่งงานวิทยาลัยเทคนิค อยู่บ้าน ไปเล่นเกมส์กับเพื่อนๆ 8 คนที่ร้านค้าในหมู่บ้าน(บ้านเพื่อน)
22 ต.ค. 2564 08.30 – 13.30 น
13.31 -14.50 น
14.51 – 20.00 น.
20.31- 23.00 น.
อยู่บ้าน ไปหาป้าที่ตลาดทุ่งนาทอง อยู่บ้าน ไปเล่นเกมส์กับเพื่อนๆ 8 คนที่ร้านค้าในหมู่บ้าน(บ้านเพื่อน)
23 ต.ค. 2564 07.30 -20.30 น
20.31- 23.00 น.
อยู่บ้าน ไปเล่นเกมส์กับเพื่อนๆ 8 คนที่ร้านค้าในหมู่บ้าน(บ้านเพื่อน)
24 – 25 ตค.2564 ทั้งวัน อยู่บ้านกักตัวเนื่องจากแม่มีอาการไม่สบาย
26 ตค.2564 08.30 – 12.30 น - เข้าตรวจยืนยัน PCR ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกาฬสินธุ์
- บ่ายพักอยู่บ้าน มีอาการไข้
27 ต.ค. 64 ช่วงเช้า โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น