Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8816 | รายที่ 8817 | รายที่ 8820 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8817 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 58 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ หัวหน้าฝ่ายกองสวัสดิการ เทศบาลตำบลขมิ้น ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก ไข้ ปวดตามร่างกาย
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 ตุลาคม 2564 08.30 – 16.30 น.
16.40 น.
-ผู้ป่วยทำงานที่ฝ่ายกองสวัสดิการ สำนักงานเทศบาลตำบลขมิ้น
- ผู้ป่วยกลับบ้าน ขายของที่ร้านค้าของตนเอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
13 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
ช่วงเย็น
- ผู้ป่วยขายของที่ร้านค้าของตนเอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- ผู้ป่วยพาภรรยาไปซื้อยาที่ร้านชัยยงค์เภสัช ผู้ป่วยสวมหน้าหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และไม่ได้ลงจากรถ
- ผู้ป่วยขายของที่ร้านค้าของตนเอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
14 ตุลาคม 2564 08.30 – 16.30 น.
16.40 น.
- ผู้ป่วยทำงานที่ฝ่ายกองสวัสดิการ สำนักงานเทศบาลตำบลขมิ้น
- ผู้ป่วยกลับบ้าน ขายของที่ร้านค้าของตนเอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
15 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
ช่วงเย็น
- ผู้ป่วยทำงานที่ฝ่ายกองสวัสดิการ สำนักงานเทศบาลตำบลขมิ้น
- ผู้ป่วยไปส่งลูกที่สนามบินขอนแก่น โดยรถยนต์ส่วนบุคคล สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- ผู้ป่วยกลับบ้าน ขายของที่ร้านค้าของตนเอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
16 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยขายของที่ร้านค้าของตนเอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยมีและภรรยาไปบ้านลูกสาวที่บ้านไผ่ทอง ม.15 ต.หลุบ และรับประทานอาหารร่วมกัน
18 – 20 ตุลาคม 2564 08.30 – 16.30 น.
16.40 น.
- ผู้ป่วยทำงานที่ฝ่ายกองสวัสดิการ สำนักงานเทศบาลตำบลขมิ้น
- ผู้ป่วยกลับบ้าน ขายของที่ร้านค้าของตนเอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
21 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
ช่วงเย็น
- ผู้ป่วยทำงานที่ฝ่ายกองสวัสดิการ สำนักงานเทศบาลตำบลขมิ้น
- ที่ทำงานตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จึงได้รับการตรวจ ATK ผลลบ
- ผู้ป่วยกลับบ้าน ประกาศปิดร้านค้าชั่วคราว
22-24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยและภรรยาไปบ้านญาติที่บ้านห้วยโพธิ์ ม.8 ต.ห้วยโพธิ์ โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และแยกรับประทานอาหารคนเดียวตลอดระยะเวลาที่อยู่บ้านญาติ
25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยและภรรยากักตัวอยู่ที่บ้าน ช่วงเย็นผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย และมีน้ำมูก
26 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
- ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่เทศบาลตำบลขมิ้น โดยการลงพื้นที่ของทีม CDCU สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
- ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
27 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า -โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 และได้รับการประสานจากรพ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งรถมารับเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น