Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8817 | รายที่ 8820 | รายที่ 8822 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8820 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับราชการ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
14-21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน จำวัดอยู่ที่อำเภอกมลไสย (ลาอุปสมบท 3 เดือน)
21 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย -ภรรยาเอาเสื้อผ้ามาให้ ผู้ป่วยครบกำหนดลาอุปสมบท
22 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงบ่าย ช่วงเย็น -ผู้ป่วยลาสิกขา
-ผู้ป่วยทราบข่าวภรรยาติดเชื้อโควิด
-ผู้ป่วยกลับบ้านที่ตำบลขมิ้นมาอยู่กับบุตรชาย(ผู้ป่วยยืนยัน)
23-25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวที่เถียงนากับบุตรชาย รวมกักตัว 4 คน
26 ตุลาคม 2564 08.00 -13.00 น. ช่วงเย็น -ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่เทศบาลตำบลขมิ้น -ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
27 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 และได้รับการประสานจากรพ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งรถมารับเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น