Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8820 | รายที่ 8822 | รายที่ 8823 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8822 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 5 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
14-16 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านกับยาย ไม่ได้ไปไหน
17-18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่บ้านกับแม่(ผู้ป่วยยืนยัน) แม่กลับจากอบรมที่อุบลราชธานี
19 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงบ่าย ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านกับยาย
-ผู้ป่วยกับยายมาเล่นที่บ้านญาติ รวม 5 คน
20 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงบ่าย ช่วงเย็น - แม่ผู้ป่วยพายายไปหาหมอที่ขอนแก่น ฝากผู้ป่วยไว้ที่บ้านกับญาติ รวม 4 คน
- ผู้ป่วยกับแม่เดินทางไปเยี่ยมย่า และเอาของไปส่งพ่อที่อำเภอกมลาไสย
- ผู้ป่วยเดินทางกลับตำบลขมิ้น
21 ตุลาคม 2564 07.00-13.00 น. 11.00 น. 14.00 น. - แม่ผู้ป่วยพายายไปหาหมอที่ขอนแก่น ฝากผู้ป่วยไว้ที่บ้านกับญาติ รวม 4 คน
- แม่ผู้ป่วยโทรมาแจ้งว่าเพื่อนที่ไปอบรมด้วยกันติดเชื้อโควิด
- ผู้ป่วยเดินทางไปกักตัวที่เถียงนา ผลตรวจ ATK แม่เป็นบวก
22-25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยกักตัวที่เถียงนา รวม 4 คน
26 ตุลาคม 2564 08.00 -13.00 น. ช่วงเย็น - ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ เทศบาลตำบลขมิ้น
- ผู้ป่วยกักตัวที่เถียงนา
27 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 และได้รับการประสานจากรพ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งรถมารับเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น