Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8822 | รายที่ 8823 | รายที่ 8825 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8823 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 62 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
14-17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
18 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
ผู้ป่วยอยู่บ้านกับครอบครัว
-ผู้ป่วยไปทุ่งนา
19 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
- ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน
- ผู้ป่วยมาเล่นที่บ้านญาติ รวม 5 คน
20 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
- ผู้ป่วยไปหาหมอที่ขอนแก่น ตรวจโควิด RT-PCR ก่อนพบแพทย์
- ผู้ป่วยเดินทางกลับถึงตำบลขมิ้น
21 ตุลาคม 2564 07.00-13.00 น.
14.00 น.
- ผู้ป่วยไปหาหมอที่ขอนแก่น ผลตรวจ RT-PCR ผู้ป่วยเป็นลบ
- ผู้ป่วยเดินทางไปกักตัวที่เถียงนา ผลตรวจ ATK ลูกสาวเป็นบวก
22-25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยกักตัวที่เถียงนา รวม 4 คน
26 ตุลาคม 2564 08.00 -13.00 น.
ช่วงเย็น
- ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ เทศบาลตำบลขมิ้น
- ผู้ป่วยกักตัวที่เถียงนา
27ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 และได้รับการประสานจากรพ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งรถมารับเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น