Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8825 | รายที่ 8828 | รายที่ 8830 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8828 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ รับราชการ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13-15ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทำงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด
- หลังเลิกงานกลับบ้านไม่ได้ไปไหน
- อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 5 คน
16-17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
18-22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทำงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด
- หลังเลิกงานกลับบ้านไม่ได้ไปไหน
23-24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
25 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - ทำงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด - ทราบข่าวว่าเพื่อนร่วมงานตรวจพบเชื้อโควิด-19
25 ตุลาคม 2564 ช่วงเที่ยง - ทานข้าวกับเพื่อนๆ ที่ทำงาน
- หลังเลิกงานกลับบ้านไม่ได้ไปไหน
26 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - ทำงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด
26 ตุลาคม 2564 ช่วงเที่ยง - ทานข้าวกับเพื่อนๆ ที่ทำงาน
26 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด พร้อมเพื่อนๆ ที่ทำงาน
- หลังเลิกงานกลับบ้านไม่ได้ไปไหน
30 ตุลาคม 2564 07.00น.-13.00น. - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
30 ตุลาคม 2564 13.00 น. - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น