Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8828 | รายที่ 8830 | รายที่ 8832 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8830 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานประจำ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13-17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 6 คน
18-24 ตุลาคม 2564 07.00.-18.00น. - ทำงานที่ปั้มปตท.สาขาโนนตาล จังหวัดกาฬสินธุ์
- หลังเลิกงานกลับบ้านไม่ได้ออกไปไหน
25 ตุลาคม 2564 07.00.-18.00น. - ทำงานที่ปั้ม ปตท.สาขาโนนตาล จังหวัดกาฬสินธุ์
- เริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว เหมือนจะมีไข้ และมีน้ำมูก ไปขอยาที่ Office
- หลังเลิกงานกลับบ้านไม่ได้ออกไปไหน
26 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - ทำงานที่ปั้ม ปตท.สาขาโนนตาล จังหวัดกาฬสินธุ์
- อาการไม่ดีขึ้นจึงไปขอยาที่ Office อีกครั้ง พนักงานที่อยู่ Office จึงแนะนำให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ตรวจโดยชุดตรวจ ATK) ผล พบเชื้อโควิด-19
26 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด กลับมากักตัวที่วัดสระทองดอนดู่ไม่ได้ออกไปไหน
27 ตุลาคม 2564 07.00น.-13.00น. - กักตัวอยู่วัดสระทองดอนดู่
27 ตุลาคม 2564 14.00น. - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น