Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8846 | รายที่ 8847 | รายที่ 8848 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8847 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 46 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 ตุลาคม 2564 07.00น.-19.00น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ เดินทางไปทำงานคนเดียวโดยรถส่วนตัว
- พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
- หลังเลิกงานไปซื้อของที่ร้านค้าขายของชำภายในหมู่บ้าน
- อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 3 คน
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
14-19 ตุลาคม 2564 07.00น.-19.00น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ เดินทางไปทำงานคนเดียวโดยรถส่วนตัว
- พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
- หลังเลิกงานไปซื้อของที่ร้านค้าขายของชำภายในหมู่บ้านเป็นประจำ
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
21 ตุลาคม 2564 07.00น.-19.00น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ เดินทางไปทำงานคนเดียวโดยรถส่วนตัว
- พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
- หลังเลิกงานไปซื้อของที่ร้านค้าขายของชำบ้านโคกศรี หมู่ที่ 5
22-23 ตุลาคม 2564 07.00น.-19.00น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ เดินทางไปทำงานคนเดียวโดยรถส่วนตัว
- พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
- หลังเลิกงานไปซื้อของที่ร้านค้าขายของชำภายในหมู่บ้าน
24 ตุลาคม 2564 07.00น.-19.00น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ เดินทางไปทำงานคนเดียวโดยรถส่วนตัว
- ทราบข่าวว่ามีเพื่อนร่วมงานตรวจพบเชื้อ โควิด-19
- หลังเลิกงานซื้อชุดตรวจโควิด-19 มาตรวจเอง ผลพบเชื้อโควิด-19 แยกกักตัว
25 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
26 ตุลาคม 2564 07.00น.-13.00น. - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
26 ตุลาคม 2564 14.00 น. - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น