Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8847 | รายที่ 8848 | รายที่ 8849 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8848 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12-16 ตุลาคม 2564 08.00น.-17.30น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ เดินทางไปทำงานโดยรถส่วนตัว
- พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
- หลังเลิกงานแวะซื้อกับข้าวที่ตลาดสดเทศบาลโคกศรีเป็นประจำ
17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
18-20 ตุลาคม 2564 08.00น.-17.30น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ เดินทางไปทำงานโดยรถส่วนตัว
- พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
- หลังเลิกงานแวะซื้อกับข้าวที่ตลาดสดเทศบาลโคกศรีเป็นประจำ
21 ตุลาคม 2564 08.00น.-17.30น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ เดินทางไปทำงานโดยรถส่วนตัว
- พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
- หลังเลิกงานไปตัดผมที่อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังตัดผมเสร็จแวะกินข้าวกับเพื่อนๆ ข้างร้านตัดผม
22-23 ตุลาคม 2564 08.00น.-17.30น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ เดินทางไปทำงานโดยรถส่วนตัว
- พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
- หลังเลิกงานแวะซื้อกับข้าวที่ตลาดสดเทศบาลโคกศรี
24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านที่บ้านโคกศรี หมู่ที่ 6 ตำบลอุ่มเม่า
- ทราบข่าวว่ามีเพื่อนร่วมงานตรวจพบเชื้อ โควิด-19 จึงกลับบ้านที่หมู่ 11 บ้านคำม่วง ตำบลอุ่มเม่า แยกกักตัว
25 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
26 ตุลาคม 2564 07.00น.-13.00น. - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
26 ตุลาคม 2564 14.00น. - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น