Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8849 | รายที่ 8850 | รายที่ 8853 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8850 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : หวัด
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12-22 ตุลาคม 2564 10.00น.-19.00น. - ทำงานที่โกลบอลเฮ้าส์ เดินทางไปทำงานพร้อมพี่สาว โดยรถส่วนตัว
- พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
- หลังเลิกงานไปซื้อของที่ร้านขายของชำในหมู่บ้านเป็นประจำ
- อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 7 คน
23 ตุลาคม 2564 10.00น.-19.00น. - ทำงานที่โกลบอลเฮ้าส์ เดินทางไปทำงานพร้อมพี่สาว โดยรถส่วนตัว
- พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
- หลังเลิกงานไปซื้อของที่ร้านขายของชำในหมู่บ้าน
- แฟนมาหาที่บ้าน
- เริ่มมีอาการหวัด
24 ตุลาคม 2564 10.00น.-19.00น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ เดินทางไปทำงานพร้อมพี่สาว โดยรถส่วนตัว
- ทราบข่าวว่ามีเพื่อนร่วมงานตรวจพบเชื้อ โควิด-19
- หลังเลิกงานแยกกักตัว
25 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด กลับมากักตัวอยู่วัดสระทองดอนดู่
26 ตุลาคม 2564 07.00น.-13.00น. - กักตัวอยู่วัดสระทองดอนดู่
26 ตุลาคม 2564 15.30น. - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น