Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8855 | รายที่ 8862 | รายที่ 8865 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8862 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 23 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบล- อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ ปวดขา
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่เวลารายการกิจกรรม
14-23 ตุลาคม 2564 08.00 น. ตลอดทั้งวัน - ไปซื้ออาหารที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
- พักอยู่บ้านเลี้ยงลูก
24 ตุลาคม 2564 08.00 น.
10.00 -13.00 น.
13.00 -16.00 น.
16.00-17.00 น.
- ไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
- ไปถ่ายรูปรับปริญญากับเพื่อน รวม 5 คน ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
- ไปทานอาหารที่ร้านชาบูแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์กับเพื่อน รวม 5 คน
-ไปซื้อของกับเพื่อนที่ห้างแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่บ้านเลี้ยงลูก ทานข้าวร่วมกับครอบครัวมีญาติข้างบ้านมาทานข้าวด้วยตอนเที่ยงที่บ้าน
26 ตุลาคม 2564 09.00 น.
09.00 – 11.00 น.
- สามีได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลยางตลาด ว่าตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2
- ผู้ป่วยพร้อมครอบครัว เดินทางไปศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ตรวจเสร็จเดินทางกลับบ้าน
27 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น