Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8870 | รายที่ 8872 | รายที่ 8873 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8872 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด อาชีพ เย็บผ้า ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ ปวดกล้ามเนื้อ
ประวัติเสี่ยง ช่วง 14 วันก่อนมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 8783


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20 - 23 ต.ค. 2564 ช่วงเย็น น้องชาย (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8783 จ.กาฬสินธุ์) ซื้ออาหารกลับมารับประทานร่วมกันที่บ้าน
24 ต.ค. 2564 ช่วงเช้า - ทราบว่าน้องชาย (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8783 จ.กาฬสินธุ์) ซื้อที่ตรวจโควิดมาตรวจเอง (Antigen test kit) ผลพบเชื้อโควิด-19
- กักตัวอยู่บ้าน
25 ต.ค. 2564 ช่วงบ่าย - กักตัวที่บ้าน
- น้องชาย (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8783 จ.กาฬสินธุ์) เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด ด้วยวิธี RT-PCR ผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19
26 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - น้องสาวซื้อชุดตรวจโควิด (ATK) และเอายามาวางไว้ให้ที่หน้าบ้าน (ไม่ได้พูดคุยกัน)
- ผู้ป่วยตรวจโควิดเองที่บ้าน (Antigen test kit) ผลไม่พบเชื้อ
27 ต.ค. 2564 ช่วงเช้า - เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด
28 ต.ค. 2564 ช่วงเช้า โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น