Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8872 | รายที่ 8873 | รายที่ 8882 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8873 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 8 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13-14 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
15 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ไปเล่นที่วัดกับเพื่อน
16-24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
25 ตุลาคม 2564 09.00-12.00 น. -เดินทางไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลยางตลาด
25 ตุลาคม 2564 13.00 น. - กลับมากักตัวที่บ้านไม่ได้ไปไหน
26 ตุลาคม 2564 09.00 น. - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น