Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8873 | รายที่ 8882 | รายที่ 8884 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8882 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 57 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13-22 ตุลาคม 2564 05.00-16.00 น. - ขายของอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
23 ตุลาคม 2564 10.00 น. -ไปช่วยสร้างศาลาที่หัวหนอง
23 ตุลาคม 2564 17.00 น. -กลับบ้าน
24 ตุลาคม 2564 14.00 น. - ซื้อชุดตรวจมาตรวจขึ้น 1 ขีด
25 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า -เดินทางไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลยางตลาด
- กลับมากักตัวที่บ้านไม่ได้ไปไหน
26 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น