Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8884 | รายที่ 8885 | รายที่ 8890 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8885 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15-24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่นา ทำสวนเลี้ยงลูก
25 ตุลาคม 2564 สามีทำงานโกลบอลเฮ้าล์ ตรวจพบเชื้อโควิด -19 ผลพบเชื้อ
26 ตุลาคม 2564 กักตัวที่นา
27 ตุลาคม 2564 08.30 น.-12.00 น. ไปตรวจ RT-PCR ที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น