Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8885 | รายที่ 8890 | รายที่ 8892 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8890 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบล- อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : แสบจมูก
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13 -19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปเล่นกับกลุ่มเพื่อน เสร็จแล้วกลับมานอนที่บ้าน
20ตุลาคม 2564 8.00-12.00น. ไปรับยาไทรอยด์ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
23ตุลาคม 2564 8.00-17.00น. ไปงานกฐินที่บ้านดงพะยอม ต.ห้วยโพธิ์
25 ตุลาคม 2564 8.00-10.00น. ไปตลาดทุ่งนาทอง
26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน เริ่มมีอาการตัวรุมๆ แสบจมูก
27 ตุลาคม 2564 8.00-17.00น. ตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
28 ตุลาคม 2564 8.00-17.00น. โรงพยาบาลแจ้งผลเป็นบวก พบเชื้อโรคไวรัสโคโรนา(โควิด19)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น