Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8892 | รายที่ 8893 | รายที่ 8894 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 8893 กุฉินารายณ์

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 14 ปี 5 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอกุฉินารายณ์ ประกอบอาชีพ นักเรียน อำเภอ/เขตรามอินทรา ซอย 40 จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 15/10/2564
ด้วยอาการ : ไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8586
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
19 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ ึ7 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
25 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว ม.7 บ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์
26 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น