Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8893 | รายที่ 8894 | รายที่ 8895 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8894 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 53 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนเริ่มมีอาการมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 รายที่ 8641 และ รายที่ 8690 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4-17 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน – คุณพ่อ(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8641) และลูกชาย(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8690) เดินทางด้วยรถส่วนตัวไปพักเยี่ยมญาติที่ขอนแก่น
17 ต.ค. 2564 13.00 -14.00 น. – คุณพ่อ(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8641) และลูกชาย(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8690) เดินทางด้วยรถส่วนตัวกลับมาถึงภูมิลำเนา หมู่ที่4 ตำบลบัวขาว
17 ต.ค. 2564 14.30 -16.00 น. – ผู้ป่วยไปส่งคุณพ่อ(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8641) เพื่อร่วมจัดเตรียมงานบุญญาติบ้านข้างเคียงในชุมชน
18 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน – อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
19 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน – อยู่บ้านตลอดทั้งวัน (เริ่มมีอาการไอ มีน้ำมูก)
19 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยออกไปร่วมจัดเตรียมงานบุญญาติบ้านข้างเคียงในชุมชน
20-21 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน – อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
22 ต.ค. 2564 16.00 น. คุณพ่อ(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8641) มีอาการไข้สูง หนาวสั่น ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง ผลพบเชื้อ และเข้ารับการรักษา เป็นผู้ป่วยใน รพร.กุฉินารายณ์ และผู้ป่วยเข้ามาเฝ้าดูแลคุณพ่อ ที่ห้องแยกของ รพร.กุฉินารายณ์
23 ต.ค. 2564 09.00 น. – แพทย์ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ยืนยันผลตรวจของคุณพ่อ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8641)
24 ต.ค. 2564 07.00 น. - ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 คุณพ่อ(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8641) ด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ
24 ต.ค. 2564 10.00 น. – ผู้ป่วยและลูกชาย(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8690) ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 1
25 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยแยกห้องเข้ารับการรักษา ที่ห้องแยกของโรงพยาบาล
25 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผลของผู้ป่วยตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ผลไม่พบเชื้อ แต่ผลของลูกชาย(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8690) ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ
27 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผลของผู้ป่วยตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ผลไม่พบเชื้อ แต่ผลของลูกชาย(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8690) ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ
28 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 2 ผลพบเชื้อ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น