Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8894 | รายที่ 8895 | รายที่ 8896 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8895 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 42 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
14 – 19 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน สีข้าวที่โรงสีของตนเอง
20 ต.ค. 2564 10.00 น. – 16.30น เดินทางไปแมคโคร กาฬสินธุ์
21 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน สีข้าวที่โรงสีของตนเอง
22 ต.ค. 2564 10.00 น – 13.00 น. เดินทางไปโกลบอลเฮาส์ กาฬสินธุ์ เพื่อซื้อเหล็ก
23 ต.ค. 2564 10.00 น. รับของจากพนักงานโกลบอลเฮาส์ กาฬสินธุ์ ณ บ้านตนเอง
24 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านกับภรรยาตลอดทั้งวัน
25 ต.ค. 2564 09.00 น. – 20.30น มีอาการปวดหัว เดินทางไปจังหวัดนครพนม
26 ต.ค. 2564 09.00 น. – 16.30น มีน้ำมูก อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ตรวจ ATK ผลเป็นบวก
27 ต.ค. 2564 08.00 น. – 09.00น เข้ารับการตรวจเชื้อที่ รพ.ฆ้องชัย ผลเป็นบวก
27 ต.ค. 2564 11.00 น. เข้ารับการรักษาที่ รพ.ฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น