Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8895 | รายที่ 8896 | รายที่ 8897 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8896 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 51 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน จ.ขอนแก่น (สามี)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15-21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน ผู้ป่วยยืนยัน จ.ขอนแก่น (สามี) กลับมาที่บ้านหมู่ 9 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนร่วมกับครอบครัว
23 ตุลาคม 2564 08.00-17.00 น. - เดินทางไปวัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม และ วัดพระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร กับผู้ป่วยยืนยัน จ.ขอนแก่น(สามี)และคนในครอบครัว
24 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางไปซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างที่โกบอลเฮ้าส์ สาขากุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ (3คน)
25-26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน สามีตรวจพบเชื้อโควิด19 (SARS-CoV-2) ที่ จ.ขอนแก่น
27 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เริ่มมีอาการไข้และมีน้ำมูก , เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.กาฬสินธุ์ พร้อมกับลูกชาย(ผู้ป่วยรายที่ 8897) ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
ช่วงบ่าย - กักตัวที่บ้าน
28 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.กาฬสินธุ์ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น