Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8896 | รายที่ 8897 | รายที่ 8898 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8897 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน จ.ขอนแก่น (บิดา)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15-22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - เรียนออนไลน์อยู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ผู้ป้วยยืนยันจาก จ.ขอนแก่น (บิดา) กลับมาที่บ้าน
23 ตุลาคม 2564 08.00-17.00 น. - เดินทางไปวัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม และ วัดพระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนครกับครอบครัว
24-26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน บิดา(ผู้ป่วย จ.ขอนแก่น)ตรวจพบเชื้อโควิด19 ที่ จ.ขอนแก่น
27 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.กาฬสินธุ์ พร้อมมารดา(ผู้ป่วยรายที่8896) ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
ช่วงบ่าย - กักตัวอยู่บ้าน(ร่วมกับผู้ป้วย)
28 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.กาฬสินธุ์ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น